Handelsbetingelser Bad & Fliser A/S

Selskabsoplysninger:

Bad & Fliser A/S
CVR-nr. 32059279
Hovedkontor:
Ejby Industrivej 42,
2600 Glostrup, Danmark
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 3283 3000

Indhold:

 1. Handelsbetingelser for forbrugerkøb
 2. Handelsbetingelser for erhvervskøb

Ved forbrugerkøb gælder ”Handelsbetingelser for forbrugerkøb”, som fremgår i afsnit 1.
Et forbrugerkøb forstås som et køb, som en forbruger foretager hos Bad & Fliser A/S. En køber er forbruger, når køberen ved købet hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Ved erhvervskøb gælder ”Handelsbetingelser for erhvervsdrivende”, som fremgår i afsnit 2.
Et erhvervskøb forstås som et køb, som en erhvervsdrivende (herunder også ansatte hos en erhvervsdrivende, når købet foretages på vegne af virksomheden/den erhvervsdrivende) foretager hos Bad & Fliser A/S. En køber er erhvervsdrivende, når køberen ved købet hovedsageligt handler inden for sit erhverv, herunder også når køberen køber varer som skal benyttes på den erhvervsdrivendes kontor mv.

1. Handelsbetingelser for forbrugerkøb

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle forbrugere som handler med Bad & fliser A/S (herefter benævnt ”Bad & Fliser”, ”os” og ”vi” samt naturlige varianter af ”vi”), medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køberen (herefter også benævnt som ”kunden” og ”du”, samt naturlige varianter af ”du”) og Bad og Fliser. Handelsbetingelserne er udleveret til og modtaget af kunden før indgåelsen af handlen mellem kunden og Bad & Fliser.

Betaling

Betalingsmetoder hos Bad og Fliser er:
• Visa/Dankort
• Visa Electron
• Mastercard
• Maestro
• JCB Card
• MobilePay
• Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.

Alle priser er i DKK.

Alle priser er inklusiv moms.

Køb via Bad & Flisers hjemmeside

Ved betaling med kort via Bad & Flisers hjemmeside (www.badogfliser.dk), hæves beløbet ikke fra kundens konto, før at Bad & Fliser har vished for, at varen er afsendt fra Bad & Fliser. Ved salg af varer som er på Bad & Flisers varelager i Danmark, betragtes varerne som afsendt, når de er afgået med fragtmanden.

Fortrydelse og returnering ved køb via hjemmesiden

Ved køb af en vare via Bad & Flisers hjemmeside kan du fortryde dit køb i op til 14 dage efter varen er kommet i din fysiske besiddelse. Du skal i dette tilfælde inden de 14 dage oplyse Bad & Fliser herom på e-mailadressen [email protected]. Du skal herefter senest 14 dage efter afsende eller aflevere varen til den af Bad & Fliser oplyste adresse, hvorfra varen oprindelig er blevet afsendt fra.

Benyttelse af fortrydelsesretten forudsætter, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand.

Hvis der er tale om en specialtilrettet vare kan fortrydelsesretten dog ikke benyttes.

Kunden skal selv afholde alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen, ligesom fragtomkostninger i forbindelse med det oprindelige køb ikke bliver refunderet.

Afbestilling / annullering af vare ved køb i butikken

En vare kan ved køb i butikken afbestilles, hvis afbestillingen sker inden varen er afsendt fra Bad & Flisers leverandør eller fra Bad & Flisers varelager (hvis varen forefindes på Bad & Flisers lager ved bestillingens afgivelse). Hvis der er tale om en specialtilrettet vare kan afbestilling dog ikke ske, medmindre specialtilretningen endnu ikke er foretaget.

Ved afbestilling af en vare (eller ved ønske om ændring af en ordre) skal Bad & Fliser kontaktes via følgende e-mail [email protected].

Returret for lagervarer

Ved lagervarer har kunden en 30 dages returret fra kunden afhentede eller fik leveret varen.
Såfremt kunden har købt varen i en af Bad & Flisers fysiske butikker, vil det fremgå på kvitteringen, om der er tale om en lagervare. Såfremt kunden køber varen fra Bad & Flisers hjemmeside, vil der være tale om en lagervare, hvis varen står angivet som værende ”på lager”, og varen desuden ikke er specialtilrettet.

Bad & Fliser har i rimelige tvivlstilfælde ret til at træffe afgørelse om, hvorvidt en vare er en lagervare. Returretten for lagervare gælder dog ikke, hvis varen på købstidspunktet har været på tilbud/været solgt på udsalg eller der er tale om en restvare eller hvis varen der ønskes returneret er en del af en samlet kassepakke, fx en kassepakke med 5 fliser i (returretten kan dog benyttes, hvis hele kassepakken ønskes returneret). Bad & Fliser har i rimelige tvivlstilfælde ret til at afgøre, om en vare på købstidspunktet var på tilbud/udsalg eller var en restvare eller er en del af en samlet kassepakke.

Det er en forudsætning for benyttelse af returretten, at varen tilbageleveres til Bad & Flisers varelager for kundens regning, og emballagen i øvrigt er ubrudt og i en sådan stand, at varen videresælges til tredjemand i samme emballage.

Priser for levering

Alle priser for leverancer i Danmark hos www.badogfliser.dk er inkl. moms. Det er også muligt selv at afhente varerne på vores lager – Prags Boulevard 57, 2300 KBH S.

Levering og leveringstid

Bad & Fliser leverer varer i hele Danmark.
Levering udenfor Danmark kan kun ske efter aftale.
Levering af varer fra Bad & Fliser foregår som følgende: Ved registrering af kundens betaling på Bad & Flisers konto, vil ordren straks blive behandlet og varen afsendt, når denne er klar. Transport af varen sker med fragtmand. Levering af vare fra Bad & Fliser er kantstenslevering, hvorfor varerne anses for modtaget af kunden, når disse er leveret til kantstenen på leveringsadressen.

Hvis du som kunde giver fragtmanden tilladelse til at varerne må stilles uden din tilstedeværelse, er dette det samme som fuld kvittering for modtagelse af varerne, hvorfor risikoen herfor overgår til kunden ved varernes placering ved kantstenen på kundens leveringsadresse.

Den forventede leveringstid for varerne står angivet på disse i butikken. Hvis varerne købes via Bad & Flisers hjemmeside fremgår den forventede leveringstid for varerne der. Ved restordre eller længere leveringstid forsøger Bad & Fliser at orientere kunden pr. e-mail om leveringstiden.

Da der altid er tale om forventede leveringstider kan Bad & Fliser ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer (varer), som måtte påføre kunden eller tredjemand tab som følge af, at kunden eller tredjemand har forventet en specifik leverings-/ankomsttid af varerne. Dette omfatter eksempelvis udgifter for kunden eller tredjemand som følge af ventetid for håndværkere.

Modtagelse og besigtigelse af varen

Levering med fragtmand
Risikoen for varen overgår til kunden ved dennes modtagelse heraf, jf. ovenfor under afsnittet ”Levering og leveringstid”. DET ER MEGET VIGTIGT straks at tjekke, om varen er intakt og ikke beskadiget ved modtagelsen før du, som kunde, kvittere for modtagelsen af varen. Kundens kvittering for modtagelsen betyder, at kunden bekræfter at varen er i orden og uden synlige fejl og/eller mangler. Hvis transportskade konstateres skal kunden nægte at modtage varen. Det vil medføre, at fragtmanden tager den/de beskadigede vare med retur. Kunden skal i forlængelse heraf straks reklamere over denne fejl eller mangel til mailadressen [email protected]. Det er herefter speditørens (fragtmandens) reklamationsafdeling som tager sig af sagen. Når speditøren skriftligt har behandlet og godkendt reklamationen, kan en ny forsendelse herefter afsendes.

Afhentning på Bad & Flisers lager
Såfremt kunden får varen udleveret fra Bad & Flisers varelager, bliver kunden ved udlevering af varen bedt om ved underskrift på en udleveringskvittering om at bekræfte, at den udleverede vare, herunder emballagen, er uden synlige fejl, mangler og andre skader, og i øvrigt svare til det købte, herunder også den købte mængde. Hvis kunden ikke har mulighed for fysisk at undersøge selve varen på udleveringsstedet, skal kunden herefter hurtigst muligt, og senest samme dag som kunden hjemtager varen, tjekke om varen er i orden og uden fejl eller mangler. Såfremt kunden ikke reklamerer over varen samme dag på [email protected] vil der være en formodning for, at varen var fejl- og mangelfri, da kunden afhentede varen.

Oplysninger om bestemte produkter

Keramiske materialer er fremstillet af naturprodukter, hvorfor de kan veksle i farvenuancerne. Fabrikanten samt Bad & Fliser kontrollerer dette, men der kan opstå pakkefejl i farver og mønstre. Derfor skal du, kunden, om at kontrollere de leverede varer for fejl, inden de bliver opsat eller lagt, således at Bad & Fliser kan rette eventuel fejl. Opmåling og udregning af antal/m2 er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for Bad & Fliser. VED GENBESTILLING KAN SAMME TONE/KALIBER IKKE GARANTERES.

Hårdbrændte klinker (monocottura og porcellanato) kan og må svinge i størrelserne, hvorfor dette ikke er en fejl eller mangel. Alle typer natursten kan svinge i polering/slibning, nuancer, strukturer og størrelser. Det bedste farvespil opnås ved at tage fra flere kasser ad gangen, da farveforskelle
kan forekomme. Kunden skal altid huske, at kontakte Bad og Fliser for rådgivning før der anvendes produkter, herunder også plejeprodukter, på varene. I modsat fald kan Bad & Fliser ikke garantere for, hvorledes varene vil reagere på produkterne og der vil derfor ikke være tale om en berettiget reklamation.

Ejendomsret over leveret varer

Alle varer forbliver Bad og Flisers ejendom, indtil fuld betaling er modtaget. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således at det er muligt at identificere varerne som Bad og Flisers ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden forpligter sig til ikke at disponere over varen på en måde, der kan forringe Bad og Flisers sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m., medmindre Bad og Fliser har givet skriftlige samtykke hertil.

Reklamation

Varer købt hos Bad & Fliser er underlagt den danske købelov. Hvis varen er købt via Bad & Flisers hjemmeside er købet videre underlagt forbrugeraftalelov. Bad & Fliser opfordrer til, at fakturaen for købet altid gemmes, såfremt der skulle opstå problemer med en vare. Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købelovens § 83 på fejl og mangler.

Reklamation skal gøres skriftligt ved at skrive til [email protected]. Du skal vedhæfte minimum 3 digitale billeder af varen, som på god og tydelig vis visualiserer problemet.

Ved konstatering af fejl eller mangler på varen under kundens arbejde på/montering af varen skal arbejdet standses STRAKS (forstået som øjeblikkeligt) og Bad & Fliser kontaktes på: [email protected] eller tlf. 3283 3000.

Hvis kunden ikke straks kontakter Bad & Fliser i overensstemmelse med ovenstående vil enhver fortsættelse af monteringen af eller arbejdet på varen betragtes som accept af varen, og er derfor ikke reklamationsberettiget. En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden godkendelse fra Bad & Fliser eller dennes leverandør. Bad & Fliser har ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden før en afgørelse træffes.

Hvis Bad & Fliser tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er kunden ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen. Bad & Fliser dækker rimelige fragtomkostninger, som kunden måtte have ved returnering af den defekte vare, hvis reklamationen er berettiget.

OPLYSNINGER OM KLAGEMULIGHEDER

Hvis du ikke er enig med Bad & Flisers vurdering af en reklamation kan du indgive en klages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

Forbehold

Bad & Fliser kan aldrig gøres ansvar for tab som følge af en force majeure begivenhed.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne. Ligeledes kan billeder vist i kataloger eller på Bad & Flisers hjemmeside i et vist omfang afvige fra varens udseende.

Persondatapolitik hos Bad & Fliser A/S

Bad & Fliser indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Bad & Fliser. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante
lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage en varet fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

2. Handelsbetingelser for erhvervskøb

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle erhvervsdrivende som handler med Bad & fliser A/S (herefter benævnt ”Bad & Fliser”, ”os” og ”vi” samt naturlige varianter af ”vi”), medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køberen (herefter også benævnt som ”kunden” og ”du”, samt naturlige varianter af ”du”) og Bad og Fliser. Handelsbetingelserne er udleveret til og modtaget af kunden før indgåelsen af handlen mellem kunden og Bad & Fliser.

Betaling

Betalingsmetoder hos Bad og Fliser er:

 • Visa/Dankort
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • JCB Card
 • MobilePay
 • Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.

Alle priser er i DKK.

Alle priser er inklusiv moms.

Betaling af faktura og kontokøb skal ske senest på den forfaldsdato, som står angivet på fakturaen for købet. Såfremt (den fulde) betaling ikke sker senest på forfaldsdatoen vil der blive beregnet rente på 29,36% p.a. af (rest)beløbet, svarende til en månedlig rente på 2%. Rykkere tillægges et gebyr på kr. 50

Køb via Bad & Flisers hjemmeside

Ved betaling med kort via Bad & Flisers hjemmeside (www.badogfliser.dk), hæves beløbet ikke fra kundens konto, før at Bad & Fliser har vished for, at varen er afsendt fra Bad & Fliser.  Ved salg af varer som er på Bad & Flisers varelager i Danmark, betragtes varerne som afsendt, når de er afgået med fragtmanden.

Afbestilling / annullering af vare

En vare kan altid afbestilles, uanset hvorledes denne er købt, hvis afbestillingen sker inden varen er afsendt fra Bad & Flisers leverandør eller fra Bad & Flisers varelager (hvis varen forefindes på Bad & Flisers lager ved bestillingens afgivelse). Hvis der er tale om en specialtilrettet vare kan afbestilling dog ikke ske, medmindre specialtilretningen endnu ikke er foretaget.

Returret for lagervarer

Ved lagervarer har kunden en 30 dages returret fra kunden afhentede eller fik leveret varen. Såfremt kunden har købt varen i en af Bad & Flisers fysiske butikker, vil det fremgå på kvitteringen, om der er tale om en lagervare. Såfremt kunden køber varen fra Bad & Flisers hjemmeside, vil der være tale om en lagervare, hvis varen står angivet som værende ”på lager”, og varen desuden ikke er specialtilrettet. Bad & Fliser har i rimelige tvivlstilfælde ret til at træffe afgørelse om, hvorvidt en vare er en lagervare. Returretten for lagervare gælder dog ikke, hvis varen på købstidspunktet har været på tilbud/været solgt på udsalg eller der er tale om en restvare eller hvis varen der ønskes returneret er en del af en samlet kassepakke, fx en kassepakke med 5 fliser i (returretten kan dog benyttes, hvis hele kassepakken ønskes returneret). Bad & Fliser har i rimelige tvivlstilfælde ret til at afgøre, om en vare på købstidspunktet var på tilbud/udsalg eller var en restvare eller er en del af en
samlet kassepakke. Det er en forudsætning for benyttelse af returretten, at varen tilbageleveres til Bad & Flisers varelager for kundens regning, og emballagen i øvrigt er ubrudt og i en sådan stand, at varen videresælges til tredjemand i samme emballage.

Priser for levering

Alle priser for leverancer i Danmark hos www.badogfliser.dk er inkl. moms. Det er også muligt selv at afhente varerne på vores lager – Prags Boulevard 57, 2300 KBH S.

Levering og leveringstid

Bad & Fliser leverer varer i hele Danmark. Levering udenfor Danmark kan kun ske efter aftale. Levering af varer fra Bad & Fliser foregår som følgende: Ved registrering af kundens betaling på Bad & Flisers konto, vil ordren straks blive behandlet og varen afsendt, når denne er klar. Transport af varen sker med fragtmand. Levering af vare fra Bad & Fliser er kantstenslevering, hvorfor varerne anses for modtaget af kunden, når disse er leveret til kantstenen på leveringsadressen.

Hvis du som kunde giver fragtmanden tilladelse til at varerne må stilles uden din tilstedeværelse, er dette det samme som fuld kvittering for modtagelse af varerne, hvorfor risikoen herfor overgår til kunden ved varernes placering ved kantstenen på kundens leveringsadresse. Den forventede leveringstid for varerne står angivet på disse i butikken. Hvis varerne købes via Bad & Flisers hjemmeside fremgår den forventede leveringstid for varerne der. Ved restordre eller længere leveringstid forsøger Bad & Fliser at orientere kunden pr. e-mail om leveringstiden. Da der altid er tale om forventede leveringstider kan Bad & Fliser ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer (varer), som måtte påføre kunden eller tredjemand tab som følge af, at kunden eller tredjemand har forventet en specifik leverings-/ankomsttid af varerne. Dette omfatter eksempelvis udgifter for kunden eller tredjemand som følge af ventetid for håndværkere.

Modtagelse og besigtigelse af varen

Levering med fragtmand

Risikoen for varen overgår til kunden ved dennes modtagelse heraf, jf. ovenfor under afsnittet ”Levering og leveringstid”. DET ER MEGET VIGTIGT straks at tjekke, om varen er intakt og ikke beskadiget ved modtagelsen før du, som kunde, kvittere for modtagelsen af varen. Kundens kvittering for modtagelsen betyder, at kunden bekræfter at varen er i orden og uden synlige fejl og/eller mangler, hvorfor kunden har fraskrevet sig reklamation på sådanne fejl og/eller mangler, og derfor ikke kan gøre krav gældende mod Bad & Fliser i denne anledning. Hvis transportskade konstateres skal kunden nægte at modtage varen. Det vil medføre, at fragtmanden tager den/de beskadigede vare med retur. Kunden skal i forlængelse heraf straks reklamere over denne fejl eller mangel til mailadressen [email protected]. Det er herefter speditørens (fragtmandens) reklamationsafdeling som tager sig af sagen. Når speditøren skriftligt har behandlet og godkendt reklamationen, kan en ny forsendelse herefter afsendes.

Afhentning på Bad & Flisers lager

Såfremt kunden får varen udleveret fra Bad & Flisers varelager bliver kunden ved udlevering af varen bedt om ved underskrift på en udleveringskvittering om at bekræfte, at den udleverede vare, herunder emballagen, er uden synlige fejl, mangler og andre skader. Hvis kunden ikke har mulighed for fysisk at undersøge selve varen på udleveringsstedet, skal kunden herefter hurtigst muligt, og senest samme dag som kunden hjemtager varen, tjekke om varen er i orden og uden fejl eller mangler, og i øvrigt svare til det købte, herunder også den købte mængde. Såfremt kunden ikke reklamerer over varen samme dag på [email protected] har kunden fraskrevet sig retten til at reklamere over synlige fejl og/eller mangler, og kan således ikke gøre krav gældende mod Bad & Fliser i denne anledning.

Oplysninger om bestemte produkter

Keramiske materialer er fremstillet af naturprodukter, hvorfor de kan veksle i farvenuancerne. Fabrikanten samt Bad & Fliser kontrollerer dette, men der kan opstå pakkefejl i farver og mønstre. Derfor skal du, kunden, om at kontrollere de leverede varer for fejl, inden de bliver opsat eller lagt, således at Bad & Fliser kan rette eventuel fejl. Opmåling og udregning af antal/m2 er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for Bad & Fliser. VED GENBESTILLING KAN SAMME TONE/KALIBER IKKE GARANTERES.
Hårdbrændte klinker (monocottura og porcellanato) kan og må svinge i størrelserne, hvorfor dette ikke er en fejl eller mangel. Alle typer natursten kan svinge i polering/slibning, nuancer, strukturer og størrelser. Det bedste farvespil opnås ved at tage fra flere kasser ad gangen, da farveforskelle kan forekomme. Kunden skal altid huske, at kontakte Bad og Fliser for rådgivning før der anvendes produkter, herunder også plejeprodukter, på varene. I modsat fald kan Bad & Fliser ikke garantere for, hvorledes varene vil reagere på produkterne og Kunden vil derfor ikke kunne reklamere over varen.

Ejendomsret over leveret varer

Alle varer forbliver Bad og Flisers ejendom, indtil fuld betaling er modtaget. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således at det er muligt at identificere varerne som Bad og Flisers ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden forpligter sig til ikke at disponere over varen på en måde, der kan forringe Bad og Flisers sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m., medmindre Bad og Flise har givet skriftlige samtykke hertil. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi.

Reklamation

For øvrige fejl eller mangler, som ikke med rimelighed kunne opdages ved kundens undersøgelse af varerne i henhold til afsnittet ”Modtagelse og besigtigelse af varen” (hvor der straks og samme dag, som kunden modtager varen, skal reklameres over denne for at gøre krav gældende mod Bad
& Fliser) ydes der 90 kalenderdage reklamationsret. Reklamation skal dog i disse tilfælde gøres straks efter en fejl eller mangel blev opdaget af kunden, da reklamationsretten i modsat fald vil bortfalde.

Reklamation skal gøres skriftligt ved at skrive til [email protected]. Du skal vedhæfte minimum 3 digitale billeder af varen, som på god og tydelig vis visualiserer problemet. Ved konstatering af fejl eller mangler på varen under kundens arbejde på/montering af varen skal arbejdet standses STRAKS (forstået som med det samme) og Bad & Fliser kontaktes på: [email protected] eller tlf. 3283 3000. Hvis kunden ikke straks kontakter Bad & Fliser i overensstemmelse med ovenstående vil enhver fortsættelse af monteringen af eller arbejdet på varen betragtes som accept af varen, og er derfor ikke reklamationsberettiget. En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden godkendelse fra Bad & Fliser eller dennes leverandør. Bad & Fliser har ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden før en afgørelse træffes. Hvis Bad & Fliser tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er kunden ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen. Bad & Fliser dækker rimelige fragtomkostninger, som kunden måtte have ved returnering af den defekte vare, hvis reklamationen er berettiget.

FORBEHOLD

Bad & Fliser kan aldrig gøres ansvar for tab som følge af en force majeure begivenhed. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne. Ligeledes kan billeder vist i kataloger eller på Bad & Flisers hjemmeside i et vist omfang afvige fra varens udseende.

Persondatapolitik hos Bad & Fliser A/S

Bad & Fliser indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Bad & Fliser. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage en varet fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Bad & Fliser indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Gennemfører et køb af vores produkter
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på badogfliser.dk er Bad & Fliser A/S, Ejby Industrivej 42 2600 Glostrup – CVR.nr: 32059279.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere denvaret, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, status på ordre og leveringsbekræftelse. Når du betaler for din vare indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af en vare, vil du desværre ikke have mulighed for at købe vare af Bad & Fliser på vores hjemmeside.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare. Vi gemmer din data i 5 år i forhold til bogføringslovgivningen.

Nyhedsbrev

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse og telefonnummer blive udleveret til vores fragtfirma, pt. DSV eller GLS med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected].

Cookie politik

Hvorfor bruger vi cookies:

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Vi bruger cookies for at vores webshop performer optimalt, indkøbskurven fungerrer ikke uden brug af cookies. Herudover bruger vi cookies for at kunne optimere og målrette vores website løbende så vi kan give brugeren den bedste brugeroplevelse. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Sletning af cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookies fra tredjeparter

Websitet indeholder cookies fra følgende tredjeparter:

Google Analytics.

chevron-down